Category Archives: Nyt fra DRF

Info vedr. Corona virus

Som bekendt har myndighederne for kort tid siden opfordret til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 100 deltagere for at inddæmme spredningen af corona-virus yderligere. Det betyder, at alle stævner i DRF-klubber de næste 14 dage aflyses, og at klubaktiviteter skal begrænses mest muligt i samme periode.

Aflys stævner og begræns klubaktiviteter
Qua myndighedernes seneste officielle udmelding, skal alle planlagte ridestævner de kommende 14 dage aflyses. Derudover bør al klubaktivitet (f.eks. elevskoleundervisning, privatundervisning, o.l.) begrænses mest muligt, og deltagerantallet ved disse aktiviteter bør ligeledes begrænses (f.eks. gennem færre tilskuere/pårørende). Klubben bør desuden opfordre alle medlemmer til at opholde sig mindst muligt i klubben. Det betyder, at der naturligvis skal sørges for pasning af hestene, men vi foreslår at udarbejde turnusordninger for fælles pasning, således at så få personer som muligt opholder sig i klubben samtidigt.

Informér tydeligt omkring smitteforebyggelse
Det er stadig essentielt at bidrage til at forebygge fortsat smittespredning, og derfor opfordrer DRF alle klubber til at opsætte og udsende informationsmateriale omkring, hvordan man undgår smitte. Herunder findes en række officielle infografikker fra Sundhedsstyrelsen i forskellige formater, som med fordel kan benyttes:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte

Håndtering af økonomiske konsekvenser ved aflysninger af stævner
De kommende 14 dage er der planlagt en række stævner, som desværre må aflyses. Klubberne skal naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningen, og DRF tilbageholder ikke de vante 10 kr. pr. stævnestart, så rytterne vil få det fulde indskud tilbage.
DRF er bevidste om, at aflysninger af stævner kan medføre økonomiske tab for klubberne. Derfor opfordrer vi vores klubber til, såfremt det er muligt, at gå i dialog med leverandører om evt. udskydelse af leverancer og/eller fakturering (gælder f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.). Er dette ikke en mulighed, vil DRF i videste muligt omfang yde kompensation til de berørte klubber for disse udgifter. Al henvendelse angående mulig kompensation fra DRF skal rettes til Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt på mro@rideforbund.dk. Her skal medsendes dokumentation for udgifter (boner, kvitteringer, fakturaer) samt en kort redegørelse for tabet.

Sådan holder i jer opdaterede på udviklingen:
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. DRF anbefaler derfor, at I til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så I får de helt aktuelle anvisninger. Følgende officielle links kan benyttes:
• Coronasmitte.dk (indeholder bl.a. udførlig Q&A)
• Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/
• Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
• Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
• Udenrigsministeriet: https://um.dk/(rejsevejledninger)

STADIG I TVIVL?
Er I i tvivl om, hvordan I skal håndtere situationen, kan I kontakte myndighedernes døgnåbne fælles hotline på tlf. 70 20 02 33

Efteranmeldelse via DRF Go fra januar 2020

Kære Distrikter,

Vi skriver til jer for at informere om, at al efteranmeldelse fra januar 2020 vil komme til at foregå via DRF Go!, hvilket kommer til at betyde mindre manuelt tastearbejde for jer i klubberne og færre fejl i de tastede stævneresultater.

Vi ved, at mange klubber i dag bruger uforholdsmæssigt mange frivillige timer på at taste efteranmeldelser manuelt, og det kan vi undgå ved, at rytterne skal benytte DRF Go! i stedet. Det giver super god mening, fordi rytterne jo allerede bruger Go!, når de melder til, inden fristen udløber. Rytterne vil stadig skulle kontakte jer klubber pr. mail for at sikre sig, at der er plads i den/de pågældende klasse(r), men herefter skal I altså ikke bekymre jer om mere, da det kommer til at køre automatisk via Go! Rytterne skal fortsat afregne efteranmeldelsen direkte til jer forud for stævnestarten – fuldstændig som de gør i dag. I fastsætter stadig selv prisen på en stævnestart, så jeres indtægter bliver ikke berørt af ændringen. 

En af de primære årsager til, at vi implementerer denne ændring er, at vi desværre ofte oplever, atder sker fejl i formidling af informationer omkring både hest og rytter. F.eks. hænder det ofte, at rytterne ikke oplyser jer stævnearrangører om hestens fulde navn, og resultaterne fra stævnet bliver derfor tastet på en forkert hest, hvis der er flere heste registreret med samme navn i Go!. Det betyder i sidste ende, at vi i DRF ikke kan være sikre på, at vi får matchet de rette resultater med de rette ekvipager, og det medfører naturligvis frustration hos rytterne, hvilket vil vi gerne forsøge at undgå.

Så snart vi er endeligt klar til at gå i luften med efteranmeldelse via DRF Go!, vender vi tilbage til jer med mere information omkring, hvordan efteranmeldelserne helt konkret kommer til at fungere, så vi sikrer os, at alle er klar til overgangen. Indtil da kan I allerede nu på vores hjemmeside se de opdaterede reglementer, som er gældende pr. 1/1-2020, hvori ændringen omkring efteranmeldelser også fremgår.

Har I nogen spørgsmål, er I mere end velkomne til at sende os en mail på go@rideforbund.dk.


De bedste hilsner,
Dansk Ride Forbund