Efteranmeldelse via DRF Go fra januar 2020

Kære Distrikter,

Vi skriver til jer for at informere om, at al efteranmeldelse fra januar 2020 vil komme til at foregå via DRF Go!, hvilket kommer til at betyde mindre manuelt tastearbejde for jer i klubberne og færre fejl i de tastede stævneresultater.

Vi ved, at mange klubber i dag bruger uforholdsmæssigt mange frivillige timer på at taste efteranmeldelser manuelt, og det kan vi undgå ved, at rytterne skal benytte DRF Go! i stedet. Det giver super god mening, fordi rytterne jo allerede bruger Go!, når de melder til, inden fristen udløber. Rytterne vil stadig skulle kontakte jer klubber pr. mail for at sikre sig, at der er plads i den/de pågældende klasse(r), men herefter skal I altså ikke bekymre jer om mere, da det kommer til at køre automatisk via Go! Rytterne skal fortsat afregne efteranmeldelsen direkte til jer forud for stævnestarten – fuldstændig som de gør i dag. I fastsætter stadig selv prisen på en stævnestart, så jeres indtægter bliver ikke berørt af ændringen. 

En af de primære årsager til, at vi implementerer denne ændring er, at vi desværre ofte oplever, atder sker fejl i formidling af informationer omkring både hest og rytter. F.eks. hænder det ofte, at rytterne ikke oplyser jer stævnearrangører om hestens fulde navn, og resultaterne fra stævnet bliver derfor tastet på en forkert hest, hvis der er flere heste registreret med samme navn i Go!. Det betyder i sidste ende, at vi i DRF ikke kan være sikre på, at vi får matchet de rette resultater med de rette ekvipager, og det medfører naturligvis frustration hos rytterne, hvilket vil vi gerne forsøge at undgå.

Så snart vi er endeligt klar til at gå i luften med efteranmeldelse via DRF Go!, vender vi tilbage til jer med mere information omkring, hvordan efteranmeldelserne helt konkret kommer til at fungere, så vi sikrer os, at alle er klar til overgangen. Indtil da kan I allerede nu på vores hjemmeside se de opdaterede reglementer, som er gældende pr. 1/1-2020, hvori ændringen omkring efteranmeldelser også fremgår.

Har I nogen spørgsmål, er I mere end velkomne til at sende os en mail på go@rideforbund.dk.


De bedste hilsner,
Dansk Ride Forbund