D og E Stævnekalender for 2021-2022

Så er stævnekalenderen klar for 2021-2022 se under siden stævner

Der kan stadig søges på ledige weekender. Send en mail til ddressurd9@gmail.com

Udgivet i Stævner | Skriv en kommentar

Sidste frist for ansøgning af D og E stævner 2020/2021

Husk fristen for ansøgninger af D og E stævner i spring og dressur , er 1 marts 2020

Send ansøgningen til ddressurd9@gmail.com

Udgivet i Stævner | Skriv en kommentar

Distriktsmøde d. 12/1-21

Grundet forsamlingsforbuddet er vi nødsaget til at aflyse distriktsmødet d. 12 januar 2021.

Udgivet i Indkaldelser | Skriv en kommentar

Referat fra distriktsmøde d. 19/10-2020 i Tobøl

Udgivet i Referater | Skriv en kommentar

Info vedr. Corona virus

Som bekendt har myndighederne for kort tid siden opfordret til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 100 deltagere for at inddæmme spredningen af corona-virus yderligere. Det betyder, at alle stævner i DRF-klubber de næste 14 dage aflyses, og at klubaktiviteter skal begrænses mest muligt i samme periode.

Aflys stævner og begræns klubaktiviteter
Qua myndighedernes seneste officielle udmelding, skal alle planlagte ridestævner de kommende 14 dage aflyses. Derudover bør al klubaktivitet (f.eks. elevskoleundervisning, privatundervisning, o.l.) begrænses mest muligt, og deltagerantallet ved disse aktiviteter bør ligeledes begrænses (f.eks. gennem færre tilskuere/pårørende). Klubben bør desuden opfordre alle medlemmer til at opholde sig mindst muligt i klubben. Det betyder, at der naturligvis skal sørges for pasning af hestene, men vi foreslår at udarbejde turnusordninger for fælles pasning, således at så få personer som muligt opholder sig i klubben samtidigt.

Informér tydeligt omkring smitteforebyggelse
Det er stadig essentielt at bidrage til at forebygge fortsat smittespredning, og derfor opfordrer DRF alle klubber til at opsætte og udsende informationsmateriale omkring, hvordan man undgår smitte. Herunder findes en række officielle infografikker fra Sundhedsstyrelsen i forskellige formater, som med fordel kan benyttes:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forebyg-smitte

Håndtering af økonomiske konsekvenser ved aflysninger af stævner
De kommende 14 dage er der planlagt en række stævner, som desværre må aflyses. Klubberne skal naturligvis sørge for at tilbagebetale rytternes indskud i forbindelse med aflysningen, og DRF tilbageholder ikke de vante 10 kr. pr. stævnestart, så rytterne vil få det fulde indskud tilbage.
DRF er bevidste om, at aflysninger af stævner kan medføre økonomiske tab for klubberne. Derfor opfordrer vi vores klubber til, såfremt det er muligt, at gå i dialog med leverandører om evt. udskydelse af leverancer og/eller fakturering (gælder f.eks. madvarer, leje af stævnebokse, strøelse, etc.). Er dette ikke en mulighed, vil DRF i videste muligt omfang yde kompensation til de berørte klubber for disse udgifter. Al henvendelse angående mulig kompensation fra DRF skal rettes til Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt på mro@rideforbund.dk. Her skal medsendes dokumentation for udgifter (boner, kvitteringer, fakturaer) samt en kort redegørelse for tabet.

Sådan holder i jer opdaterede på udviklingen:
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. DRF anbefaler derfor, at I til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så I får de helt aktuelle anvisninger. Følgende officielle links kan benyttes:
• Coronasmitte.dk (indeholder bl.a. udførlig Q&A)
• Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/
• Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
• Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
• Udenrigsministeriet: https://um.dk/(rejsevejledninger)

STADIG I TVIVL?
Er I i tvivl om, hvordan I skal håndtere situationen, kan I kontakte myndighedernes døgnåbne fælles hotline på tlf. 70 20 02 33

Udgivet i Info, Nyt fra DRF | Skriv en kommentar

D9 Cuppen 2020

Regler for D9 cuppen er nu kommet på hjemmeside.
https://www.distrikt9.dk/staevner

Udgivet i Stævner | Skriv en kommentar

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Den 25. februar kl. 19.00 med fordeling af D stævne datoer der er mødepligt for Klubber med D stævner. Hos Guldager Rideklub 

Udgivet i Indkaldelser | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamlingen 2019

Udgivet i Referater | Skriv en kommentar

Tillæg til DRF’s Fælles bestemmelserne vedr. Banetræning

Udgivet i Reglement, Stævner | Skriv en kommentar

Referat for D9 møde d. 09/11-19

Udgivet i Referater | Skriv en kommentar